Positieve Seksuele Vorming
Susan Meijburg

Opdrachtgevers

Lesmodule #kenjeseks

#kenjeclit

#kenjeseks

Lang leve de liefde (VO)

Ik ben van mij (VO/MBO)

Lentekriebels (PO)

De les #kenjeclit heeft als doel om het seksueel welzijn van alle leerlingen te bevorderen door de kennis over vrouwelijke seksualiteit te vergroten. Er bestaan nog veel (stereotype) misvattingen over seksualiteit en het vrouwelijke geslacht. In deze les bespreken we feiten en fabels, wisselen leerlingen ervaringen uit en krijgen zij meer informatie over de clitoris. 

 

  • Leerlingen doen kennis op over de clitoris en seksueel plezier.
  • Leerlingen leren dat vrouwen en mannen in seksueel opzicht vooral gelijk zijn.
  • Leerlingen leren over stereotype opvattingen en verwachtingen (wat ‘hoort’ als je vrouw bent) en hoe deze seksueel plezier kunnen belemmeren.

 

Duur: 60 of 90 minuten

De les #kenjepik heeft als doel om het seksueel welzijn van alle leerlingen te bevorderen door de kennis over mannelijke seksualiteit te vergroten. Er bestaan nog veel (stereotype) misvattingen over seksualiteit, mannelijkheid en het mannelijke geslacht. In deze les bespreken we feiten en fabels, wisselen leerlingen ervaringen uit en krijgen zij meer informatie over de penis.

 

  • Leerlingen doen kennis op over de penis en seksueel plezier.
  • Leerlingen leren dat mannen en vrouwen in seksueel opzicht vooral gelijk zijn.
  • Leerlingen leren over stereotype opvattingen en verwachtingen (wat ‘hoort’ als je man bent) en hoe deze seksueel plezier kunnen belemmeren.

 

Duur: 60 of 90 minuten 

In de les #kenjeseks besteden we aandacht aan seksueel plezier voor iedereen en diversiteit in de brede zin van het woord. Genderidentiteit staat los van het hebben van een penis of een vulva en  genderfluïditeit en seksuele geaardheid worden (gelukkig) steeds meer bespreekbaar. Kennis daarover opdoen is voor iedereen belangrijk voor meer (zelf)acceptatie.

 

  • Leerlingen doen meer kennis op over gender-identiteit, gendergelijkheid, seksuele diversiteit en seksueel plezier.
  • Leerlingen leren over vooroordelen en misvattingen over lhbti-seksualiteit die het  seksueel plezier in de weg kunnen staan. 

 

Duur: 60 tot 90 minuten

Erkende lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor leerlingen van het VO en MBO.

 

Lang Leve de Liefde is een lesmethode bestaande uit 6 lessen over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. Met deze methode worden leerlingen ondersteund in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werken de leerlingen aan hun kennis maar ook aan de houding en vaardigheden ten aanzien van relaties en seksualiteit. Lang Leve de Liefde vult bovendien de reguliere lessen aan.

 

'Ik ben van mij!’ is een interventie van Movisie  die zich focust op het bevorderen van positief seksueel gedrag, op het ontwikkelen van bewustzijn van eigen wensen en grenzen en op het (h)erkennen van de wensen en grenzen van een ander.

 

Daarbij staat een positieve seksualiteit centraal waarbij de jongeren zich seksueel verantwoordelijk voelen en gedragen ten opzichte van zichzelf en de ander. Ook richt het zich op het verlagen van het risico op het meemaken of vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De uitvoering van de interventie bestaat uit (peer-)educatie, peer-activatie en peer-mobilisatie.

In deze training versterk je jouw vaardigheden voor het lesgeven over relaties en seksualiteit aan kinderen in het primair- en speciaal onderwijs. 

 

Tijdens de training ontwikkel je vaardigheden en inzichten die nodig zijn bij het geven van de lessen en het betrekken van ouders. Je maakt kennis met het digitale lespakket Kriebels in je buik en we gaan in op actuele thema’s zoals sexting en online veiligheid. Je leert hoe je een veilige sfeer in de klas creëert en hoe je kunt reageren op lastige vragen en - situaties. Er is ruimte om jouw specifieke praktijkvragen te beantwoorden.

Bestaande lesmodules

Ik geef gastlessen en verzorg ook lesmodules voor het PO, VO, MBO op het gebied van seksuele vorming.

 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in NL seksuele vorming een magere 5.8 geven en tevens vinden dat er te weinig aandacht is voor de positieve kanten van seks, wederzijdse instemming en diversiteit/inclusiviteit. Daarom is het zaak om de seksuele vorming breder in te steken dan de traditionele 'seksuele voorlichting' en een positieve seksualiteitesbeleving te promoten. In mijn aanbod van lesmodules wil ik de kennis over seksualiteit vergroten, seksuele misvattingen ontkrachten en praten over seksualiteit in al haar verschijningsvormen normaler maken. Want seks is iets om van te genieten, zonder schaamte en veroordeling.

In samenwerking met:
Ontwikkeld door:
Ontwikkeld door:
Ontwikkeld door:

#kenjepik

In samenwerking met: